Óbuda-Békásmegyer környezetvédelmi célkitűzései

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti az élhető és fenntartható környezet megőrzését, fejlesztését és védelmét. Óbuda-Békásmegyer szerencsés adottságainak köszönhetően természeti értékekben gazdag – nyugaton a Budai-hegyek vonulatai, keleten a Duna folyam határolja, s a két természeti határvonal között nagy kiterjedésű és változatos zöld területek, parkok terülnek el. A kerület 39,7 km² nagyságú területén jelentős számú, 126 000 fős lakosság él, akik számára biztosítani kell a városi léttel járó feltételeket – a lakhatást, a közművekkel való ellátottságot, a közlekedést, intézményi ellátottságot és az egészséges környezetet. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a városfejlesztéssel óhatatlanul együtt jelentkező környezeti konfliktusokat a lehető legalacsonyabb szintre szorítsa, és a fejlesztések során a környezetvédelmi szempontokat maximálisan érvényesítse. Ez a törekvés csak akkor lehet sikeres, hogyha a kerületben élők kinyilváníthatják véleményüket a fejlesztésekkel kapcsolatban, hogyha támogatják azokat, hogyha aktívan részt vesznek az önkormányzat környezetvédelmi tevékenységében. Az önkormányzat és a lakosság együttműködése az utóbbi években egyre intenzívebbé vált a közösségi tervezések, a lakossági fórumok, a takarítási akciókban való részvétel során.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – a törvényi keretekhez és Budapest főváros környezetvédelmi programjához igazodva – saját programja szerint végzi környezetvédelmi tevékenységét. A 649/2015.(X.8) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott Környezetvédelmi Fenntarthatósági Program középtávra, 2015 és 2020 között határozza meg kerületünk környezetvédelmi stratégiáját.

Éghajlatváltozás, levegőtisztaság –védelem 

Az egészséges környezet megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy elegendő biológiai zöldfelület álljon rendelkezésre környezetünkben. A biológiailag aktív felületek (a növényzettel borított felületek, vagyis a zöldfelületek és az élővíz felületek) életfolyamataik révén jelentős kondicionáló hatást fejtenek ki, mérsékelik a városi hősziget‐hatást, javítják a levegő páratartalmát és mozgását, illetve megkötik a légszennyező anyagokat; de legfőképpen oxigéntermelő és széndioxid megkötő képességük miatt fontosak.

Célkitűzés:

Az ipari, lakossági, települési és a közlekedési eredetű légszennyező anyag kibocsátások csökkentésével kedvező levegőminőségi állapot megteremtése, fenntartása és javítása, az EU-s környezetvédelmi normákban előírt célállapotnak megfelelően.

Kiemelt cél a levegő minőségének javítása, a határérték túllépés nélküli immissziós levegőminőség tartós biztosítása, amelyet a részletezett projekteken keresztül kívánunk elérni.