Kolosy téri Bevásárlóközpont újragondolása

A 2014-ben lezárult Promenád projekt keretében felújításra került a Kolosy tér, a Bevásárlóközpont közvetlen környezete. Ugyanakkor a piac látogatottságai radikálisan lecsökkent és nyilvánvaló lett, hogy a vásárlók elszoktak a helyről. A létesítmény klasszikus piacként történő felélesztése, illetve termelői piacként történő működtetése nem lehetséges, ezért az Önkormányzat elkötelezett amellett, hogy a bérlőkkel közösen, szükség esetén magánbefektető bevonásával újra gondolja a Kolosy téri Bevásárlóközpont jövőjét.

Számos nemzetközi gyakorlat igazolja, hogy egy-egy ilyen tér újragondolható és funkcionális váltást követően ismét közösségi térként funkcionálhat. A Kolosy téren is ilyen jellegű váltással egy úgynevezett food-hall, gasztroudvar hozható létre, ami ismét visszahozhatja az életet és a látogatókat a helyre. A cél, hogy a környék gasztronómiai kultúrája erősödjön, illetve a trendekkel összhangban lévő, vonzó kínálattal (bio, kézműves) akár turisztikai jelentőségű gasztropont alakuljon ki a kerület amúgy is forgalmas pontján.

2017 FUNKCIÓVÁLTÁS ÜZEMELTETÉSI PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁVAL

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a funkcióváltás jegyében 2017 novemberében hirdetett pályázatot a piac üzemeltetésére, amire 5 pályázat érkezett. Az anyagok feldolgozása és elbírálása többlépcsős folyamat volt: a formai vizsgálat után egy hosszabb, tartalmi, szakmai elbírálás zajlott. Ennek keretében független, külső szakértők vették sorra a beérkező pályaműveket, és egységes szempontrendszer alapján pontozták a pályázatokat. A pontozás 4 fő egységben zajlott, külön pontszámot kapott a pályázó által megajánlott bérleti díj, a szakmai koncepció és üzleti terv, a referenciák, valamint az üzemeltetés megkezdésének tervezett dátuma.

A tartalmi elbírálás során az egyik szakértő lakossági és koncepcionális oldalról vizsgálta a pályaműveket, a másik szakértő a megvalósíthatóságot és a gazdasági potenciált vette figyelembe. A folyamat zárásaként a szakértők és az önkormányzat képviselői személyesen hallgatták meg a legerősebb pályázókat. A szakértők pontszámai alapján hozta meg döntését a képviselő-testület, 2018. április 19-én. A REDWOOD HOLDING KFT. szerezte a legmagasabb pontszámot (a megajánlott bérleti díj, a szakmai koncepció, a turisztikai kapcsolódás és a referenciák is nagyon magas pontszámot kaptak), ezzel pedig elnyerte az üzemeltetés jogát. A pontszámban képviselve volt az is, hogy a pályázó koncepciója erősen kapcsolódott a korábban felmért lakossági igényekhez, és a gasztronómiai kínálatot helyezte középpontba, méghozzá olyan megvalósításban, mely Budapesten egyedülálló lehet.

2019 A KOLOSY PIAC MEGÚJULÁSA

2018. nyarán elkezdődhetett a piac épületének belső átalakítása a nyertes pályázó koncepciója alapján. A munkálatokat sajnos részben akadályozta, hogy a korábbi gyakorlatban a piacnak számos különféle bérlője volt, külön közüzemi szerződésekkel, órákkal. Engedélyezési és adminisztratív okok miatt tehát a belső felújítás illetve annak előkészítése a vártnál sokkal hosszabb időt vett igénybe.

A tervek szerint az adminisztrációs problémák megoldása után elkezdődhetnek a munkálatok, majd megnyílik az új FOOD-HALL a Kolosy téren, ezzel tovább színesítve a tér és a kerület gasztronómiai kínálatát.