Zöld területek, parkfenntartás

A zöld közterületek gondozása, karbantartása az önkormányzat által finanszírozott parkfenntartás keretén belül történik. Fokozott figyelmet kell fordítani a szükséges kaszálásokra, fagallyazásokra, sövénynyírásra, a keletkező zöldhulladék – összegyűjtött, nagy mennyiségű falevél, ágnyesedék – 48 órán belüli elszállítására és igazolható komposztálására. A környezeti ártalmakat – elsősorban a levegőszennyezést – csökkentő fasorok gondozása, új faültetések, sövénytelepítések. Fakivágásra csak szakvélemény alapján és indokolt esetben kerülhet sor.